Välkommen..

till Svenska Dogo Canario Klubben


SKK-ansluten rasklubb


Svenska Dogo Canarioklubben har tagit fram rekommendationer för avel på Dogo Canario. För valphänvisning genom rasklubben skall Dogo Canarioklubbens rekommendationer uppfyllas innan parning.


Som uppfödare har du även skyldighet att känna till och följa SKKs grundregler. Vi rekommenderar också SKKs info om avel och uppfödning samt att man är väl insatt i Jordbruksverkets föreskrifter. Vi annonserar inte ut valpar från kullar som bryter mot JBV's föreskrifter.


 • Avelsdjur skall ha officiell HD-status, undantag gäller för utländskt, icke svenskägt avelsdjur.
 • Avelsdjur skall ha officiell ED-status, undantag gäller för utländskt, icke svenskägt avelsdjur.
 • Avelstikar skall ha uppnått en ålder av 24 månader.
 • Avelshanar skall ha uppnått en ålder av minst 18 månader.
 • Avelsdjur skall ha tilldelats lägst Very Good på officiell utställning, undantag gäller för öronkuperade hundar födda efter 1 januari 2008 samt för utländskt icke svenskägt avelsdjur.
 • Uppfödare skall uppmuntra sina valpköpare att HD/ED-röntga sina hundar samt genomföra beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH.


 • Förutom ovanstående krav för valphänvisning rekommenderar SDCK starkt att avelsdjuren genomgått beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH samt att kullens inavelsgrad inte överstiger 6,25%.


Alla valpar skall vara:

 • Id-märkta.
 • Vaccinerade och veterinärbesiktade enligt SKKs regler.
 • Registrerade i SKK.
 • Valpar levereras inte förrän tidigast 8 veckors ålder.


För SDCKs medlemmar som är folkbokförda i annat land än Sverige gäller respektive lands registreringskrav för valphänvisning.


---Valpar födda 2019-07-02 hos Lowes Doggo

efter


Rustic Dreams Nasti

Ck, bästa tik-placering, reserv-cert, genomfört MH, genomfört BPH

Röntgad HD B ED 0

och


Torque Grupa Pruszkowska "Zappa"

No Uch, Nordisk vinnare-14

HD A ED 0

Varit i björnhägn


Finns tik kvar. Vänligen ring Sofia Svalin - 0733845721 för mer information.---


Copyright Svenska Dogo Canario Klubben