RLD N LOWES DOGGO BATMAN
RLD N LOWES DOGGO BATMAN
Ägare: Denice Karlsson-Timm Uppfödare: Sofia Svalin

Copyright Svenska Dogo Canario Klubben