För att få visa upp din hund på vår BPH-sida måste du vara

medlem i SDCK och ha genomgått BPH med din Dogo Canario.

Maila hundens fullständiga namn, regnummer

och en bild i bra kvalité på hunden till

webansvarig@sdck.se

Howling Mon's Alembic SE42276/2013
Batu SE15257/2013
Rusticdreams Nasti SE31526/2015
Howling mon's Banjo SE14176
Ella Valachiadog SE26186/2016
Rustic Dreams Goliath SE57490/2015
Corso Nonparel Kariantida Star SE18059/2016

Copyright Svenska Dogo Canario Klubben