Datum för 2019 års bph-dagar planeras för fullt.

Copyright Svenska Dogo Canario Klubben