Svenska Dogo Canarioklubben har tagit fram rekommendationer för avel på Dogo Canario. För valphänvisning genom rasklubben skall Dogo Canarioklubbens rekommendationer uppfyllas innan parning.

 

---

 

 

 

 

 

 

 

---

Copyright Svenska Dogo Canario Klubben