Svenska Dogo Canarioklubben har tagit fram rekommendationer för avel på Dogo Canario. För valphänvisning genom rasklubben skall Dogo Canarioklubbens rekommendationer uppfyllas innan parning.

 

---

 

 

 

 

 

Kennel Howling Mon's har valpar, födda 2018-05-11

För mer info, kontakta Anna Wallmon 070-223 58 08

 

---

Copyright Svenska Dogo Canario Klubben