Svenska Dogo Canarioklubben erbjuder våra medlemmar denna omplaceringssida. För att annonsera krävs utöver medlemskap i SDCK för hundens ägare också att hunden är registrerad i SKK.

 

Skicka ett mail till webansvarig@sdck.se

med följande info:

- Hundens namn

- Hundens registreringsnummer

- När hunden är född

- Bra att veta om hunden

- Ägarens namn, adress, telefonnummer samt mailadress

 

Märk mailet med "omplacering". Annonstiden är 3 månader.

 

OBS! Svenska Dogo Canarioklubben tar inget ansvar eller lämnar några garantier för omplacerade hundar. Ansvaret ligger på säljaren att lämna korrekta uppgifter och att använda sig av korrekta handlingar vid omplacering.

 

 

Copyright Svenska Dogo Canario Klubben