Svenska Dogo Canarioklubben erbjuder våra medlemmar denna omplaceringssida. För att annonsera krävs utöver medlemskap i SDCK för hundens ägare också att hunden är registrerad i SKK.

 

Skicka ett mail till webansvarig@sdck.se

med följande info:

- Hundens namn

- Hundens registreringsnummer

- När hunden är född

- Bra att veta om hunden

- Ägarens namn, adress, telefonnummer samt mailadress

 

Märk mailet med "omplacering". Annonstiden är 3 månader.

 

OBS! Svenska Dogo Canarioklubben tar inget ansvar eller lämnar några garantier för omplacerade hundar. Ansvaret ligger på säljaren att lämna korrekta uppgifter och att använda sig av korrekta handlingar vid omplacering.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Copyright Svenska Dogo Canario Klubben